Totul despre acordarea indemnizatiei de somaj – Acte si informatii

vazut de:3.892

Ce este somerul ?
Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta;
este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
se inregistreaza la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau dupa caz resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care este acreditat.
Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?
Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare
nu indeplineste conditiile de pensionare, conform legii;
este inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.
IMPORTANT
La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate anterior pentru stabilirea si acordarea unui drept la indemnizatie de somaj ( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002)
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care , la data solicitarii dreptului , refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentie.
Conform modificarilor aduse Legii nr. 76/2002 prin OUG. nr.17/2011, indemnizatia de somaj se acorda de la incetarii raporturilor de munca daca cererea este inregistrata la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in termen de 10 zile de la aceasta data.
Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile , dar nu mai tarziu de 12 luni de la data incetarii raporturilor de munca ,indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?
Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 1 an;
9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 5 ani;
12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
IMPORTANT
Perioadele de stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).
Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint sau dupa satisfacerea stagiului miltar daca indeplinesc urmatoarele conditii:
sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de 16 ani, care, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :
75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an
75% din valoarea indicatorului social de referinta ; in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare astfel :
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;


/> b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani
Incepand cu data de 01.01.2011 indemnizatia de somaj se raporteaza si ea la indicatorului social de referinta conform OUG nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002.
Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj;Venitul lunar la care se asigura susnumitele persoane nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata , stabilit potrivit legii (n.n. 670 lei) si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut , stabilit potrivit legii ,in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.
Cuantumul indemnizatiei de somaj pentru absolventi este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta , in vigoare la data stabilirii acesteia si care se acorda pe o perioada de 6 luni.
Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj ?
Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;aceasta obligatie nu se aplica in situatia in care beneficiarii de indemnizatie de somaj participa la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania , in calitate de stat membru al UE , prin intermediul FEDR , FSE si Fondul de Coeziune
sa caute activ un loc de munca.
sa prezinte lunar (la data vizei ) agentiei , dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania , in calitate de stat membru al UE , prin intermediul FEDR , FSE si Fondul de Coeziune , sau , dupa caz , dovada participarii la examenul de absolvire a acestora (conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).
Acte necesare pentru:

1. Acte necesare indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor provenite din munca
Act de identitate (original si copie)
Acte de studii si calificare (original si copie)
Certificat de nastere (original si copie)
Certificat de casatorie (original si copie)
Adeverinta medicala cu mentiunea: apt pentru munca si/sau eventuale restrictii medicale
Act eliberat de organele financiar teritoriale referitoare la veniturile realizate conform legii
Carnet de munca pentru perioada anterioara datei de 31.12.2010 (original si copie)
Decizia de incetare a raporturilor de munca (original si copie)
Adeverinta de vechime pentru perioada ulterioara datei de 31.12.2010 (original si copie)
Adeverinta eliberata de angajator (anexa nr. 26 la HG nr. 174/2002)
Stagiul de cotizare (certificat eliberat de AJOFM)
Declaratie pe propria raspundere (conform model AJOFM)
Dosar cu sina
2. Acte necesare indemnizatiei de somaj in cazul absolventilor de scoli
ORIGINAL si COPIE
-certificat de nastere
-carte de identitate
-diploma de studii si de calificare
-certificat de casatorie
Adeverinta de venit de la Administratia Financiara Teritoriala
Adeverinta medicala (medicul de familie) ca este apt pentru munca
Declaratie pe propria raspundere (conform model AJOFM)
Dosar cu sina
3. Luarea in evidenta ca somer neindemnizat
Act de identitate original si copie
Acte studii si calificare
Carnet de munca
Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale
Dosar cu sina
4. Eliberarea dispozitiilor de repartizare spre locuri de munca vacante a persoanelor aflate in cautare de loc de munca
Act de identitate original si copie
Acte studii si calificare
Carnet de munca pentru perioada anterioara datei de 31.12.2010 (daca este cazul)
Carnet de somer
Adeverinta de vechime pentru perioada ulterioara datei de 31.12.2010
Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale
Dosar cu sinaCompletati datele dvs.:
Nume complet:

Email:

Telefon:

Judet:

Accepta termenii si conditiile: Abonare noutati:Biroul de Credit | Credit cu Buletinul | Credit restantieri | Credit istoric negativ